Thứ bảy, ngày 23 tháng 08 năm 2014
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
Đề xuất thành lập mới Sở Thủy sản theo đặc thù địa phương (02/06/2012)

Đó là một trong những quy định mới được Bộ Nội vụ đề xuất trong dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành trực thuộc TƯ, thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP vừa được công bố, lấy ý kiến nhân dân.

Bộ Nội vụ cho biết, việc tổ chức cơ quan chuyên môn địa phương theo quy định hiện hành tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP đã giúp giảm đầu mối từ 20 đến 26 xuống còn 17 đến 20 cơ quan.
Tuy nhiên, thực tế quá trình triển khai thực hiện và trước yêu cầu của tình hình thực tế phát triển cho thấy, về nguyên tắc thiết kế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thời gian qua chưa đặt vấn đề về xây dựng mô hình tổ chức các cơ quan chuyên môn thống nhất trên phạm vi cả nước; đồng thời chưa chú ý đúng mức đến yếu tố đặc thù về kinh tế, xã hội của từng địa phương để thành lập một số cơ quan chuyên môn đặc thù phù hợp.
Bởi vậy, tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 13/2008/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề xuất quy định rõ 17 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh được tổ chức thống nhất ở các địa phương gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
Trong đó, riêng đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đối với địa phương thành lập Sở Du lịch thì chuyển chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức về du lịch từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sang Sở Du lịch; Đổi tên Sở Văn hoá thể thao và Du lịch thành Sở Văn hoá và Thể thao.
Trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, vẫn giữ nguyên 3 cơ quan chuyên môn đặc thù theo quy định tại Nghị định 13/2008/NĐ-CP đó là Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc và Sở Quy hoạch - Kiến trúc (được thành lập ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh).
Tuy nhiên, dự thảo cũng đề xuất bổ sung quy định thành lập 4 Sở, Ban khác được tổ chức theo đặc thù riêng của từng địa phương gồm: Sở Lâm nghiệp, Sở Thủy sản, Sở Du lịch và Ban Tôn giáo trực thuộc UBND cấp tỉnh.
Theo đó, đối với Sở Thủy sản, dự thảo quy định:Sở Thuỷ sản là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về thủy sản bao gồm: nuôi trồng, khai thác, chế biến, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, dịch vụ hậu cần nghề cá.
Sở này chỉ được thành lập ở những tỉnh có chiều dài bờ biển từ 50 km trở lên. Giá trị kinh tế thủy sản xếp vị trí thứ 3 trở lên trong GDP của địa phương và được xác định là ngành kinh tế có vai trò quan trọng đối với phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Có tổ chức chuyên trách về thủy sản trước đây trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Căn cứ vào đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương về công tác ngoại vụ, dân tộc, tôn giáo, lâm nghiệp, thuỷ sản, du lịch và tiêu chí quy định trên, UBND cấp tỉnh xây dựng Đề án thành lập các cơ quan chuyên môn đặc thù gửi Bộ Nội vụ thẩm định và trình HĐND cùng cấp quyết định thành lập.  

Theo Chính phủ

CÁC TIN KHÁC
   THÔNG BÁO
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
Trang thông tin điện tử Tổng cục Thủy sản
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Thủy sản
Cơ quan quản lý trang tin điện tử: Trung tâm Thông tin thủy sản – Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Chịu trách nhiệm: Dương Long Trì, Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản
Tel: 84.4.66805011 - Fax: 84.4.37245411   -  Email: ttam.bts@hn.vnn.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet số 264/GP-TTĐT, cấp ngày 15/12/2010
Khi sử dụng thông tin trên trang web này, đề nghị ghi rõ nguồn www.fistenet.gov.vn hoặc www.tongcucthuysan.gov.vn
Truy cập:     Online: